Werkzaamheden gevel pand Helschriksel 4-6

donderdag 22 april 2021

Op maandag 3 mei gaat bouwbedrijf Janssen de Jong Onderhoudplus B.V. aan de slag met het herstel van de gevel van het pand Helschriksel 4-6. Voorafgaand aan de feitelijke uitvoering vinden er grondwerkzaamheden plaats en wordt de bouwplaats ingericht. De gevel zal in baksteen worden opgemetseld en sluit aan op de plannen voor de nieuwbouw op de locatie Helschriksel.

De bouwactiviteiten worden op het aangrenzende braakliggende terrein uitgevoerd dat met hekken is afgezet. Eventuele hinder door de werkzaamheden of bouwverkeer wordt zoveel mogelijk beperkt. De werkzaamheden zijn naar verwachting medio juni gereed.

Voor vragen kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de uitvoerder Leon Janssen, tel. 088-3559317 of Jan Joosten, projectmanager Q4, email j.joosten@venlo.nl of tel. 077-3596728.