Voortgang herontwikkeling Bastion Lichtenberg

vrijdag 28 juni 2019

In een kort maar intensief traject heeft een werkgroep bestaande uit gemeente en ondernemers/bewoners van Q4 de ontwikkelscenario’s voor Bastion Lichtenberg onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor de doorontwikkeling van Bastion Lichtenberg (blok tussen Bolwaterstraat – Maaskade – Ginkelstraat) dat kan rekenen op draagvlak in de buurt. Het college van B&W heeft hier op 25 juni jl. mee ingestemd en informeert de raad over de stand van zaken in Raadsinformatiebrief nr 89 Herontwikkeling Bastion Lichtenberg Q4.