VERKEERSBESLUIT

donderdag 8 februari 2018

Op het in oktober 2017 gepubliceerde verkeersbesluit betreffende de uitbreiding van het pollergebied zijn veel bezwaren binnengekomen.

Uit deze bezwaren is duidelijk geworden dat het huidige beleid voor het autoluw centrum (winkelstraten), niet zonder meer passend is voor het autoluw maken van de woonwijk Q4.

De gemeente heeft daarom besloten het verkeersbesluit betreffende de uitbreiding van het pollergebied voor nu in te trekken. Meer hierover leest u in de bewonersbrief.