Uitnodiging presentatie Right to Challenge

dinsdag 25 juni 2019

Op 21 maart jl. is de Right to Challenge aanbesteding voor de kavel Helschriksel van start gegaan. Inmiddels is de inschrijvingstermijn gesloten en heeft de gemeente één inschrijving ontvangen, namelijk van M. Baetsen & J. Reijnen. De inschrijvende partij presenteert het plan op woensdag 3 juli a.s. aan de beoordelingscommissie en belangstellenden. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. Na de presentatie kunt u verhelderende vragen stellen over het plan. U heeft geen stemrecht. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie neemt het college van B & W vervolgens eind augustus een besluit over de ingediende inschrijving.

Datum presentatie: woensdag 3 juli 2019

Tijdstip: 18.15 uur

Locatie: stadskantoor Venlo, ruimte 0.4 + 0.5