Tijdelijke parkeerplaats Aan de Stadsmuur

donderdag 19 november 2020

De gemeente Venlo start op korte termijn met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het terrein vóór poppodium Grenswerk. In het gebied, Aan de Stadsmuur, zullen diverse woningen appartementen worden gerealiseerd. Het bouwrijp maken vergt de nodige tijd vanwege het verleggen van kabels en leidingen, aanleg riolering en dergelijke. De gemeente begint met het ontmantelen van de tijdelijke parkeerplaats. Vanaf 1 december 2020 is de parkeerplaats gesloten en niet meer te gebruiken. Op 6 november jl. is de nieuwe parkeergarage Blok van Gendt, gelegen aan de Noord Buitensingel/Valuasstraat, in gebruik genomen. Bewoners en bezoekers aan de binnenstad van Venlo kunnen nu ook in deze parkeergarage parkeren.