Subsidie verbetering voorgevels van panden in Q4

dinsdag 6 juli 2021

In Q4 is de situatie al flink verbeterd, maar we willen dat de stadsvernieuwing in heel Q4 succesvol is. Het is belangrijk dat de bestaande particuliere bebouwing dezelfde kwaliteit uitstraalt als de nieuwbouw in Q4. Veel gevels hebben een opknapbeurt nodig. Bewoners en pandeigenaren kunnen gebruik maken van de subsidieregeling ‘verbetering voorgevels van panden in Q4’.  Twee ondernemers die van deze subsidie gebruik hebben gemaakt vertellen in deze video hun ervaringen. Wilt u meer weten over deze subsidieregeling? Kijk op www.q4.nl/de-wijk/subsidie-gevelverbetering/