Plan Truuj Bolwater: nieuwbouw in de Ginkelstraat

vrijdag 5 maart 2021

Een nieuwe stap in het plan Truuj Bolwater, de herontwikkeling aan de Ginkelstraat, gaat van start. Hier worden vier woningen en een appartement gebouwd voor verhuur in het middensegment. Onder het appartement komt een onderdoorgang, zodat bewoners en bezoekers achterom op eigen terrein kunnen parkeren. Ook wordt er een gezamenlijke binnentuin aangelegd.

De initiatiefnemer van het woningbouwplan is Joep Geraedts van vastgoedbedrijf Villa Goltzius. Om ruimte te maken zal hij zijn eigen vastgoed in de Ginkelstraat en een aantal van de gemeente aan te kopen panden slopen. Ook verkoop Geraedts gronden aan de gronden. Die zijn nodig om een gezamenlijke binnentuin te realiseren. Deze binnentuin vormt straks, na sloop van de huidige bebouwing daarop, het centraal gelegen open, groene hart van het plan. Alle creatieve bedrijven en bewoners kunnen van deze plek gebruik maken, waardoor de onderlinge verbondenheid wordt vergroot.

Joep Geraedts: “Er is een enorme synergie ontstaan door goede samenwerking tussen de diverse initiatieven in de wijk. Door het samengaan van het opknappen van de panden aan de Maaskade en Bolwaterstraat, de aanleg van de binnentuin, nieuwbouw aan en het opknappen van de Ginkelstraat ontstaat een flinke kwaliteitsimpuls in dit deel van Q4. Onze ontwikkeling aan de Ginkelstraat geeft bovendien invulling aan de behoefte aan hoogwaardige huurwoningen voor het middensegment in de binnenstad.”

Voor het blok Bastion Lichtenberg (Maaskade, Bolwaterstraat en Ginkelstraat) werd samen met de bewoners en ondernemers het ontwikkelplan Truuj Bolwater opgesteld. De gemeenteraad stemde in juni vorig jaar in met het plan. De bewoners en ondernemers blijven betrokken bij de uitvoering van het plan. Na de verkopen vorig jaar van panden aan de Maaskade kan nu dus de herontwikkeling aan de Ginkelstraat van start.

De sloop- en bouwontwikkeling wordt dit jaar voorbereid en gestart. Oplevering van de nieuwbouw aan de Ginkelstraat is voorzien in 2022. Tot slot zal de gemeente ter afronding ook in de Ginkelstraat de openbare ruimte verbeteren qua bestrating en groen. Deze ruimtelijke kwaliteitsslag is nodig zodat ook dit deel goed aanhaakt op, en meerwaarde heeft voor, de overige ontwikkelingen in Q4.

Hieronder impressie van de voor- en achterzijde van het bouwplan (voorlopig ontwerp Kern Architecten).