Nieuwbouw Bergstraat weer opgestart

donderdag 26 april 2018

Eind maart is de bouw van de vier nieuwe huurwoningen in de Bergstraat weer opgestart. Aannemer P.H. Van der Velden begon hier in opdracht van Woonwenz begin januari al met de grondwerkzaamheden. Niet lang daarna stortte de naastgelegen woning in, waarna de bouw werd stilgelegd. De oorzaak van de instorting wordt momenteel onderzocht.

Snel goede invulling voor de Bergstraat
Woonwenz en Gemeente Venlo willen het aanzien van de Bergstraat snel herstellen en zo min mogelijk vertraging oplopen. Daarom heeft Woonwenz besloten de bouw van het oorspronkelijke plan van vier sociale huurwoningen weer op te starten. Als de bouw voorspoedig verloopt, kunnen de nieuwe woningen (Bergstraat 9, 11, 13 en 15) eind dit jaar al klaar zijn.

Vijfde woning
Mogelijk dat er later nog een vijfde woning aan het plan wordt toegevoegd. Zoals bekend heeft Woonwenz aangeboden de kavel waar Bergstraat 17 stond, van de eigenaresse te kopen. Op dit perceel kan nog een extra huurwoning gebouwd worden. De gesprekken hierover lopen nog.

Woonwenz heeft er bewust voor gekozen om evengoed eerst het oorspronkelijke bouwplan te realiseren. De reden daarvoor is dat er niet op de kavel van het ingestorte pand gewerkt kan worden, zolang de stutten van Bergstraat 19 hier nog op staan. Als het casco van de vier nieuwe woningen klaar is, kunnen er horizontale stutpalen geplaatst worden tussen de gevels van nummer 19 en nieuwbouwwoning Bergstraat 15. De huidige stutten mogen daarna verwijderd worden, waarna het perceel van Bergstraat 17 vrijkomt voor sloop- en grondwerkzaamheden. Om een nieuwe woning op deze plek te kunnen bouwen, moeten eerst de resterende geveldelen, de berging en de begane grondvloer gesloopt worden. Daarna kan het perceel verder bouwrijp gemaakt worden.