Historie

Als een van de oudste stadsdelen van Venlo heeft Q4 al een rijke geschiedenis achter de rug. Q4 kampte jaren met uiteenlopende problemen zoals drugshandel en andere vormen van criminaliteit. Daarom werd in 2005 gestart met de voorbereiding van een grondige herstructurering van het gebied. Met de komst van kunstenaars en ontwerpers in Q4 groeide de wijk uit tot een culturele broedplaats van creatief talent. De jonge ondernemers wisten het roemruchte verleden van dit stukje om te buigen tot een levendige plek voor nieuwe ideeën. De bruisende sfeer en de bedrijvigheid zetten de toon voor de herontwikkeling van het gebied.

CULTUURHISTORIE

Cultuurhistorie is een belangrijk uitgangspunt bij de herontwikkeling. In het nieuwe Q4 smelten heden, verleden en toekomst samen tot een bruisende en spannende wijk. De beleving en benutting van cultuurhistorie vindt op verschillende manieren plaats. Zo heeft er in 2011 een onderwijsproject plaatsgevonden waarbij de opgravingen aan de Maaskade onderdeel van het lespakket waren. Daarnaast worden opgravingen meegenomen in het ontwerptraject om te onderzoeken of deze in de bebouwing of openbare ruimte kunnen worden opgenomen.
Kijk voor meer informatie op de Venlose Katernen.

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK AAN DE MAASKADE

In februari en maart 2011 is archeologisch onderzoek uitgevoerd in het zuidelijke gedeelte van bouwblok “Aan de Stadsmuur”, de hoek van de Peperstraat en de Maaskade. Hierbij is een aanzienlijke hoeveelheid laatmiddeleeuws en later muurwerk blootgelegd.

Stadsmuur

Dwars door het onderzoeksgebied loopt de ruim twee meter dikke en ondergronds uitstekend bewaarde stadsmuur. De onderkant van de stadsmuur ligt op circa 5 meter onder het huidige maaiveld. De oostelijke helft van de stadsmuur, met een dikte van nog geen meter, is waarschijnlijk het oudste. Deze bouwfase dateert van de 14de of mogelijk zelfs de 13de eeuw. In de loop van de 14de eeuw en later is de stadsmuur aan de Maaszijde verbreed.

Handelshuizen aan het Maasschriksel

De aangetroffen kelders zijn uitgevoerd in mergel en baksteen en behoren tot de voor Venlo karakteristieke grote handelshuizen. De voorgevels van deze prominente panden lagen aan het Maasschriksel. Enkele kelders zijn nog behoorlijk compleet bewaard, één daarvan bevat zelfs kaarsnissen. De bouw van de handelshuizen dateert van de 14de en 15de eeuw, mogelijk zelfs de 13de eeuw.

De oudste bewoning

Verrassend zijn de sporen van houten huizen. In een kleine strook aan het Maasschriksel lagen enkele zogenaamde paalkuilen, bodemverkleuringen die de plaats van een ingegraven houten paal markeren. Dit zijn palen van houten voorgangers van de stenen handelshuizen. Potscherven uit deze paalkuilen stammen uit de 11de of 12de eeuw Het is bijzonder dat er nog resten van houtbouw zijn gevonden, omdat deze over het algemeen bij latere overbouwing verloren gaan.

De achtererven

Op de enkele meters brede achtererven tussen de huizen en de stadsmuur liggen vele beerputten en resten van bijgebouwtjes. De achtererven werden door de stadsmuur letterlijk overschaduwd en waren bedompte terreinen. De beerputten en bijgebouwtjes laten zien dat de achtererven voornamelijk werden gebruikt voor sanitaire zaken en afvaldepositie