Herinrichting Lage Loswal: werkzaamheden in volle gang

vrijdag 8 november 2019

Op 25 september is het officiële startsein gegeven voor de herinrichting van de Lage Loswal in Q4.

Veiligheid rondom de Maas, een aaneengesloten riviernatuur en versterking van toerisme en recreatie in de stad én aan de Maas zijn uitgangspunten geweest voor de herontwikkeling van de Lage Loswal. Deze herinrichting hangt samen met de herontwikkeling van de wijk Q4.

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Lage Loswal in volle gang. Allereerst is het asfalt verwijderd. Vervolgens is de aannemer gestart met het aanbrengen van nieuwe damwandplanken. Het plaatsen van de damwanden veroorzaakt enige trillingen in de grond. De plaatsing van de damwanden is naar verwachting begin november afgerond. Daarna zal het grondwerk beginnen. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is enige hinder voor de omgeving niet te voorkomen, maar samen met de aannemer zetten we ons in om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door extra maatregelen te treffen, zoals geluiddemping op het aggregaat.

In het najaar van 2020 zijn de werkzaamheden aan de Lage Loswal afgerond.