Gemeente organiseert eerste Right to Challenge aanbesteding

maandag 26 november 2018

De gemeente Venlo organiseert voor de locatie Helschriksel in Q4 een zogenaamde Right to Challenge. Het is voor het eerst dat de gemeente zo’n soort aanbesteding uitschrijft, waarbij iedereen een plan kan indienen.

Wat is right to challenge?

Right to Challenge betekent letterlijk ‘het recht om uit te dagen’. Bij Right to Challenge kunnen bewoners taken van hun gemeente overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.

In een Right to Challenge aanbesteding moet er natuurlijk wel iets te ‘challengen’ zijn. Daarom maakt de gemeente, net zoals ze normaal gesproken doet, een plan voor dit kavel. Tegelijkertijd vraagt de gemeente; dit is ons idee en dat lijkt ons een prima invulling voor deze plek. Maar als jij wat beters wil bouwen; laat het ons weten! Wij staan open voor lokaal gedragen ideeën waar we zelf misschien nog niet aan gedacht hebben. Daarvoor hoef je niet perse een professioneel ontwikkelaar te zijn; ook burgerinitiatieven krijgen een kans.

Randvoorwaarden en spelregels

We zoeken dus een net zo goed of beter plan. Maar het is geen prijsvraag. Er is een aantal randvoorwaarden waar inschrijvers zich aan moeten houden:

  • Een goed idee alleen is niet voldoende, indieners van een plan moeten dit ook zelf willen realiseren. De indiener moet uiteindelijk ook de grondprijs betalen. Dit bedrag moet minimaal gelijk zijn aan de verwachte grondopbrengst van het gemeentelijke plan.
  • Er mogen niet meer dan 2 appartementen komen. We hebben in de binnenstad immers al ruim voldoende appartementen.
  • Er mogen geen sociale huurwoningen of zorgwoningen komen; daarin is al voorzien elders in Q4.

Binnen deze randvoorwaarden en stedenbouwkundige kaders staat de gemeente open voor andere ideeën. Ook als die niet binnen het bestaande bestemmingsplan passen.

Het is voor het eerst dat de gemeente een Right to Challenge uitschrijft. De spelregels voor de aanbesteding worden op dit moment nog geschreven. Deze zullen helder zijn zodra de Right to Challenge van start gaat.

Planning
De gemeente verwacht de Right to Challenge begin 2019 te starten. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de procedures in de zomer afgerond worden en kan de bouw eind 2019 of begin 2020 starten.