Lage Loswal

Deze locatie aan de Maas wordt ingericht als een groen verblijfsplein waar mensen kunnen recreëren en ontspannen. Daarnaast vormt deze plek de overgang tussen het stedelijke karakter van de binnenstad en de groene uiterwaarden van de Maas. De herinrichting van dit gebied zorgt voor meer levendigheid en toeloop van en naar de stad.

In de plannen wordt de stadsmuur gerestaureerd. Door deze restauratie wordt een van de weinige resten van de oude stadsmuur uit het verleden van de stad zichtbaar gemaakt.

Daarnaast wordt aan de kade een aantrekkelijke halteplaats voor riviercruiseschepen en pleziervaart gecreëerd wat een positief effect heeft op de gehele binnenstad. De planning is dat de werkzaamheden in 2019 starten.