Steenen Bolwerck

In december 2017 heeft de raad besloten het nog te realiseren woonprogramma van 100 appartementen op deze locatie te schrappen. Het oorspronkelijke plan op deze plek beperkte commerciele ruimte te ontwikkelen blijft gehandhaafd met als doel de attractiviteit en leefkwaliteit bij de Maas te vergroten.