Helschriksel

De locatie Helschriksel markeert de overgang tussen het drukke kernwinkelgebied in de Lomstraat en Bolwaterstraat naar het nieuwe woonwerkmilieu in de luwte daarvan.

De kavel Helschriksel valt binnen de ontwikkeling van Q4 in Venlo. Het is een kavel van ongeveer 800 m2. De afmetingen van het braakliggende perceel aan de locatie Helschriksel-Kwietheuvel zijn ca 36 meter (gemeten over de Perceelgrens aan het Helschriksel) x 24 meter in de diepte.

Right to Challenge

Voor dit kavel organiseert de gemeente Venlo een aanbesteding die is gebaseerd op de principes van Right to Challenge. Dit betekent dat de gemeente wel een plan heeft voor dit kavel, maar tegelijkertijd daagt de gemeente iedereen uit om een gelijkwaardig of beter plan in te dienen. Wij staan open voor lokaal gedragen ideeën waar we zelf misschien nog niet aan gedacht hebben. Daarvoor hoef je niet perse een professioneel ontwikkelaar te zijn.

We zoeken dus een net zo goed of nog beter plan. Maar het is geen prijsvraag. Er is een aantal randvoorwaarden waar inschrijvers zich aan moeten houden.

  • Een goed idee alleen is niet voldoende, indieners van een plan moeten dit ook zelf (laten) realiseren.
  • De indiener moet de vaste grondprijs betalen.
  • In het bouwprogramma mogen niet meer dan 2 appartementen komen. We hebben in de binnenstad immers al ruim voldoende appartementen.
  • Er mogen geen sociale huurwoningen of zorgwoningen komen; daarin is al voorzien elders in Q4.

Binnen deze randvoorwaarden en stedenbouwkundige kaders staat de gemeente open voor andere ideeën. Ook als die niet binnen het bestaande bestemmingsplan passen.

Hoe worden de plannen beoordeeld?

De ingediende plannen worden getoetst aan de hand van een aantal criteria zoals de stedenbouwkundige kwaliteit, cradle to cradle / duurzaamheid en het plan van aanpak.

Iedere inschrijver krijgt daarnaast de kans om het plan te presenteren aan belangstellenden en de beoordelingscommissie.

Alle informatie voor deze aanbesteding vind je in de documenten hier onder.

Heb je vragen over deze aanbesteding en de procedure stuur dan een mail naar inkoop@venlo.nl