Helschriksel

De locatie Helschriksel markeert de overgang tussen het drukke kernwinkelgebied in de Lomstraat en Bolwaterstraat naar het nieuwe woonwerkmilieu in de luwte daarvan.

De kavel Helschriksel valt binnen de ontwikkeling van Q4 in Venlo. Het is een kavel van ongeveer 800 m2. De afmetingen van het braakliggende perceel aan de locatie Helschriksel-Kwietheuvel zijn ca 36 meter (gemeten over de Perceelgrens aan het Helschriksel) x 24 meter in de diepte.

Right to Challenge

Voor dit kavel heeft de gemeente een aanbesteding georganiseerd die is gebaseerd op de principes van Right to Challenge. Deze aanbesteding is op 21 maart 2019 gestart.

Bij het sluiten van de inschrijvingstermijn op 4 juni 2019 is één geldige inschrijving ontvangen, namelijk het plan “Groen wonen in de binnenstad” van de heren Baetsen en Reijnen. De bouw bestaat uit 5 beneden- en 5 bovenwoningen en 2 appartementen, allemaal in de koopsector.

Het plan voldoet aan de gestelde randvoorwaarden en is positief beoordeeld op criteria zoals de stedenbouwkundige kwaliteit, cradle to cradle/duurzaamheid en het plan van aanpak. Op het gebied van duurzaamheid is onder meer houtskeletbouw van toepassing en wordt er gebruik gemaakt van gecertificeerd materiaal. Ook wordt er veel groene beplanting aangelegd.

Het college van B&W heeft op 21 januari 2020 ingestemd met de gunning en verkoop van de kavel Helschriksel Q4 aan de heren Baetsen en Reijnen. Na deze gunning dient nog het publiekrechtelijke traject voor de omgevingsvergunning doorlopen te worden.

Via deze site zullen we u van het verdere verloop op de hoogte gehouden.