Helschriksel

De gemeente heeft in het verleden afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van de kavel aan Helschriksel in Q4. Enkele maanden geleden zijn deze afspraken opgezegd.

De gemeente gaat daarom uitvoering geven aan het raadsbesluit Herprogrammering Stedelijk Centrum van december 2017. De plek wordt opnieuw in de markt gezet met een aangepast programma middels een zgn. ‘Right to Challenge’ aanbesteding. Dit houdt in dat burgers en andere geïnteresseerden, binnen de gestelde randvoorwaarden, uitgedaagd worden met een beter plan te komen dan het idee dat de gemeente zelf heeft voor de invulling van deze plek. Meer informatie hierover vindt u in bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

We houden u op de hoogte over de start en het vervolg van deze aanbesteding.