Bastion Lichtenberg en Bolwaterstraat 1-23a

In december 2017 heeft de raad besloten tot het opstellen van een herontwikkelplan voor Bastion Lichtenberg en Bolwaterstraat 1-23a. De zittende bewoners hebben een 1e recht van koop inclusief verplichting herstel bouwtechnische gebreken. Daarbij zal de meest haalbare variant van opwaardering worden onderzocht.

Indien bovenstaande niet leidt tot de gewenste ontwikkeling wordt ruimte geboden aan een binnenstedelijke duurzame ontwikkeling. Hiervoor zal een openbare aanbesteding worden opgestart volgens het principe van Right to Challenge.