Blok het Schriksel

In juni 2015 is de bouw van een nieuwe bouwfase in Q4 gestart, Blok ’t Schriksel. Gemeente Venlo, Woonwenz en Bouwbedrijven Jongen realiseren hier diverse huur- en koopwoningen rondom de voormalige Sint-Jacobskapel. Met de realisatie van dit bouwblok, gelegen aan de Kwietheuvel-Helschriksel ontstaat een aaneengesloten bebouwd gebied van de Peperstraat tot aan de Bolwaterstraat. Woonwenz bouwt in het blok 19 sociale huurwoningen (huurwoningen met een prijs onder de huurtoeslaggrens. Huurtoeslag ontvangen is dus mogelijk). Jongen realiseert er 4 loftwoningen en 18 zorgappartementen voor stichting Daelzicht. 

Nieuwe bestemming voor kapel

Het is enige tijd onduidelijk geweest wat er met Blok ‘t Schriksel moest gebeuren. Plannen voor een bedrijfsverzamelgebouw bleken onhaalbaar, evenals oudere woningbouwplannen voor de lege locatie tussen de Sint-Jacobskapel en ‘t Perenhof. Inmiddels is er door intensieve samenwerking tussen de drie partners en een forse provinciale subsidie een nieuw passend plan ontwikkeld van de hand van Echo Architectuur. Het monumentale restant van de zestiende-eeuwse Sint-Jakobskapel wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe, deels publieke, bestemming.

Wonen en werken combineren

De vleugel achter de kapel blijft tot aan de poort (ter hoogte van de Bergstraat) gehandhaafd. Hierin realiseert Bouwbedrijven Jongen 4 loftwoningen voor de verkoop.
Het gedeelte van het voormalige gemeentekantoor achter de poort wordt gesloopt. Op deze plek en op de reeds lege locatie rechts naast de kapel realiseert Woonwenz 9 ruime eengezinswoningen en 10 zogenaamde atelierwoningen, alle in het sociale huursegment. Doordat zowel Jongen als Woonwenz woningen bouwen met mogelijkheden om wonen en werken te combineren, ontstaat levendigheid in de wijk. Dit is eerder succesvol toegepast in Blok Bergstraat.

Meer informatie over de Loftwoningen van Jongen (koop): klik hier 
Meer informatie over de huurwoningen van Woonwenz: klik hier