Buurt bestuurt

Werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Q4 door en met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Dat is waar ‘Buurt Bestuurt’ voor staat. Op deze pagina leest u hierover meer.

BUURT BESTUURT

Waar voorheen de gemeente bepaalde wat er goed was voor de stad, voor een wijk en zelfs voor een straat, laat Buurt Bestuurt dat los. Want wie weet er nu beter waar een wijk behoefte aan heeft dan de eigen bewoners. Inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren gaan onder leiding van de stadsdeelmanager aan de slag. Samen bepalen ze de thema’s waarover wordt gesproken en wordt binnen de vaststaande kaders naar oplossingen gezocht voor de leefbaarheids- en veiligheidsissues.

VERTEGENWOORDIGERS UIT DE WIJK

Een aantal inwoners vertegenwoordigen de wijk. Van deze vertegenwoordigers wordt verwacht dat zij actief meedoen met het organiseren en uitvoeren van projecten. Zij nodigen op een later moment de hele buurt uit om hen te informeren over de gemaakte keuzes en vragen de buurt om hierover een mening te vormen, input te geven en eventueel mee te werken. De buurt prioriteert zelf de uitvoering van de projecten die helder zijn en een duidelijke ‘kop en staart’ hebben.

Inwoners krijgen op die manier het gevoel dat ze daadwerkelijk invloed en grip hebben op hun eigen buurt en het draagt bij aan het vergroten van eigenaarschap over de eigen buurt.