BOUW 4 WONINGEN BERGSTRAAT VAN START

vrijdag 12 januari 2018

Deze week is aannemer P.H. Van der Velden, in opdracht van woningcorporatie Woonwenz, gestart met de bouwvoorbereidingen voor 4 nieuwe huurwoningen in de Bergstraat in centrumwijk Q4. Daarmee komt na jaren een invulling voor het welbekende ‘gat’ in een van de oudste straatjes van Venlo.

 

Diversiteit

Woonwenz bouwt in de Bergstraat vier huurwoningen van drie en vier bouwlagen met een soortgelijke  uitstraling als de woningen die de corporatie in 2013 in deze straat bouwde. Ook dit bouwplan is ontworpen door architect Geert Mevissen en kent weer veel diversiteit in gevels, kleurgebruik en nokhoogten. Hiermee refereert de nieuwbouw aan de beleving van de 19e eeuw waardoor het plan eigentijds is, maar ook goed past bij zowel de oorspronkelijke bebouwing als de recent gebouwde nieuwbouw. Daarmee blijft het pittoreske karakter van de Bergstraat behouden.

 

Bouwvoorbereidingen

Het invullen van het gat aan de Bergstraat heeft behoorlijk lang op zich laten wachten. Drie van de vier kavels waren al eerder in het bezit van de gemeente en Woonwenz, maar het laatste pand, dat enkele jaren geleden afbrandde, moest nog verworven worden. De gemeente kocht dat pand in 2016 aan, waarna de sloop startte. Vorig jaar nam Woonwenz de bouwrijpe grond van de gemeente over, waarna de bouwvoorbereidingen zijn opgestart. Omdat de nieuwbouw tussen bestaande woningen gebouwd wordt en de Bergstraat zeer smal is en afloopt, is de bouw een uitdagende klus. De aannemersselectie en bouwvoorbereidingen hebben dan ook enige tijd in beslag genomen. Inmiddels is het plan van aanpak gereed en kan gestart worden met de uitvoering. Volgende week gaan de eerste palen de grond in en wordt de bouwplaats ingericht. Medio februari start de daadwerkelijke ruwbouw van de woningen. Als de bouw voorspoedig verloopt verwacht Woonwenz de woningen in september op te kunnen leveren.

 

Verhuur

De nieuwe woningen zijn, net als de eerder gebouwde woningen in de Bergstraat, zeer ruim van opzet. De woningen hebben drie slaapkamers, een grote woonkamer met open keuken en een eigen terras met buitenberging. Toch zijn de huurprijzen met € 710,68 bewust laag gehouden. Hierdoor vallen ze in het sociale huursegment en zijn daarmee bereikbaar voor de primaire doelgroep van Woonwenz. Huishoudens van drie of meer personen die voldoen aan de wettelijk verplichte inkomenseisen, komen in aanmerking. De verhuur start in april via verhuurplatform www.thuisinlimburg.nl.

 

Ontwikkeling Q4

Het nieuwe bouwplan is inmiddels alweer het derde nieuwbouwproject van Woonwenz in Q4. Woonwenz bouwde eerder project Blok Bergstraat en, in samenwerking met Bouwbedrijven Jongen, Blok ’t Schriksel rondom de Jacobskapel. Ook de komende jaren wil Woonwenz verder aan de slag in Q4. Het gedeelte ten zuiden van de Bolwaterstraat is er op het gebied van de leefbaarheid fors op vooruit gegaan sinds de ingrepen van de laatste jaren. In het noordelijk gedeelte is echter nog volop werk aan de winkel. Niet voor niets blijft Woonwenz, ook na het afbouwen van de Bergstraat, actief in Q4. De corporatie wil de komende jaren nog minimaal 46 nieuwe woningen bouwen in de wijk.