Blok van Gendt; aanbesteding herontwikkeling

donderdag 12 juli 2018

Het college is 10 juli 2018 akkoord gegaan met de aanbesteding ten behoeve van de realisatie van een parkeergarage op het terrein Blok van Gendt. De aanbesteding is 11 juli 2018 gestart.
De globale planning voor het aanbestedingsproces en bouw is als volgt:
Aanbesteding zomer 2018
Gunning eind 2018
Ontwerpfase 1e helft 2019
Vergunningsfase 2e helft 2019
Uitvoeringsfase 1e helft 2020
Ingebruikname medio 2020