Archeologisch onderzoek locatie Aan de Stadsmuur

vrijdag 13 december 2019

Op 17 december a.s. start Laagland Archeologie BV met een archeologisch onderzoek in de noordoostelijke hoek van de locatie Aan de Stadsmuur, de plek voor de Jacobskapel. Het gaat om een klein hoger gelegen vlak dat in het kader van het bouwrijp maken nog archeologisch onderzocht dient te worden. Het onderzoek zal naar verwachting 3 dagen duren. Tijdens de uitvoering van het werk vinden graafwerkzaamheden plaats. Het werkgebied zal worden afgezet met bouwhekken waarbinnen ook het bouwmaterieel wordt gestald.