Archeologisch onderzoek Q4

Op 1 september 1343 kreeg Venlo stadsrechten van de hertog van Gelre. Dit was de bevestiging van de positie die Venlo al een eeuw had…

Lees meer

Ontwikkeling Blok van Gendt en Aan de Stadsmuur

De werkzaamheden voor de bouw van de parkeergarage Blok van Gendt zijn nu gestart. De verwachting is dat begin november de parkeergarage, met circa 200…

Lees meer

Gunningsbeslissing Right to Challenge aanbesteding Helschriksel Q4

Het college van B&W heeft op 21 januari 2020 ingestemd met de gunning en verkoop van de kavel Helschriksel Q4 aan de heren Baetsen en…

Lees meer