Q4

Visie

Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4
In 2005 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herontwikkeling van Q4. AWG Architecten stelden een Wijkontwikkelingsplan (WOP) op. Dit is een dynamisch plan. Door voortschrijdend inzicht en een gewijzigde marktsituatie is het plan in 2008 en 2010 geactualiseerd (WOP+). De doelstellingen van het oorspronkelijke plan staan nog steeds overeind. De uitgangspunten bij de herontwikkeling van de wijk:

Wijkontwikkelingsplan

  • Het opheffen van ruimtelijke barrières in het gebied;
  • Verbetering van de openbare ruimte;
  • Herontwikkeling van een groot aantal planonderdelen;
  • Opwaarderen van diverse panden in het gebied;
  • Cultuurhistorie is belangrijk uitgangspunt bij de herontwikkeling;
  • Toevoeging van woningen op plekken waar eerder kantoren stonden
  • Bedrijfsmatig inzetten op kleinschalige initiatieven en bedrijven (cultuur en creatieve industrie)

Zowel het WOP in vogelvlucht als het WOP+ is hier te downloaden. 
 

Visie - Q4