Subsidie Gevelverbetering

Subsidieverordening verbetering voorgevels van panden in Q4

In Q4 is de situatie al flink verbeterd, met name ten zuiden van de Bolwaterstraat. Op dit moment wordt de ontwikkeling van de omgeving Bastion Lichtenberg opgepakt. We willen dat de stadsvernieuwing in heel Q4 succesvol is. Het is belangrijk dat de bestaande particuliere bebouwing dezelfde kwaliteit uitstraalt als de nieuwbouw in Q4. Veel gevels hebben een opknapbeurt nodig. Bewoners en pandeigenaren kunnen gebruik maken van de subsidieverordening ‘verbetering voorgevels van panden in Q4’. De regeling bestaat al sinds 2008, maar is onlangs opnieuw bekeken en aangepast. In de aangepaste regeling is een aantal panden toegevoegd. Ook is de drempel om subsidie aan te vragen nu lager, zodat de pandeigenaar zelf minder hoeft te investeren om voor subsidie in aanmerking te komen.

Twee ondernemers die van de subsidie gebruik hebben gemaakt vertellen in deze video hun ervaringen.

Bijgevoegd vindt u de aangepaste Subsidieverordening verbetering voorgevels van panden Q4. Voor het aanvragen van deze subsidie maakt u gebruik van het Aanvraagformulier subsidie gevelverbetering febr. 2021