Q4

Openbare ruimte

Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4
De openbare ruimte in Q4 wordt door de gemeente op verschillende plekken opnieuw ingericht. De nieuwe inrichting is grotendeels gebaseerd op de vroegere steegjes die aanwezig waren in dit gebied. In het straatbeeld is geen ruimte voor parkeren op straat. Onder de woonblokken worden daarom parkeergarages gerealiseerd waar bewoners hun auto kunnen parkeren.

’t Bat

Deze plek wordt over enkele jaren ingericht als een groene zone waar mensen kunnen
recreëren en ontspannen aan de Maas.

Bolwaterstraat

De Bolwaterstraat heeft in 2012 een ware metamorfose ondergaan. Kabels en leidingen
werden verlegd en de straatverlichting vervangen. Het trottoir en de rijbaan zijn opnieuw aangelegd en er zijn gezellige zitjes geplaatst. Daarnaast heeft het confettimeisje samen met 10 nieuwe platanen een plek gekregen in de strip van de vernieuwde Bolwaterstraat. Wanneer er in de toekomst de behoefte bestaat om de weekmarkt vanuit het Mgr. Nolensplein door trekken naar de Bolwaterstraat kan dit eenvoudig worden gerealiseerd door de reeds aangebrachte voorzieningen in de vorm van putkasten.

Blok Bergstraat

Begin 2013 zijn de straten rond het blok Bergstraat heringericht.  Op deze manier ligt ook de buitenruimte rondom de nieuwe woningen van Woonwenz er mooi bij. Tegenover het nieuwe appartementengebouw aan de Kwietheuvel is een mooi nieuw pleintje ontstaan. 

't Schriksel - Aan de Stadsmuur - Poppodium - St. Jacobskapel

 De gemeente heeft door landschapsarchitecten Buro Lubbers een ontwerp voor de openbare ruimte in dit gebied laten opstellen. De uitvoering hiervan vindt gefaseerd plaats en gaat gelijk op met de nieuwe bebouwing in dit gebied. Rond de zomer van 2014 wordt gestart met de uitvoering van de openbare ruimte rondom het nieuwe poppodium.