Q4

Helpoort

Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4

De plannen voor het blok Helpoort bestaan uit het deels bebouwen van het Mgr. Nolensplein. De begane grond biedt ruimte aan commerciële activiteiten en op de verdiepingen worden woningen gerealiseerd.

Gezien de huidige marktsituatie is deze ontwikkeling in tijd naar achteren geschoven.

 

Helpoort - Q4