Q4

Blok van Gendt

Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4

Blok van Gendt grenst aan het prachtige Wilhelminapark. In dit blok worden in de toekomst grondgebonden woningen gerealiseerd waardoor de ruimte die is ontstaan na de sloop van de voormalige Jac Hermans een nieuwe kwalitatieve invulling krijgt en de aansluiting op het villapark zal verbeteren. De panden in dit blok zijn grotendeels in eigendom van de gemeente en zullen op termijn in de markt worden gezet. Gezien de huidige marktsituatie is deze ontwikkeling in de tijd naar achteren geschoven.

Tijdelijk parkeerterrein
Venlo kent een piekprobleem als het gaat om parkeren in en rondom de binnenstad. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om aan de Noord Buitensingel een tijdelijk parkeerterrein te realiseren. Op de plek van de voormalige supermarkt Jac Hermans komen 70 parkeerplaatsen. Het nieuwe parkeerterrein is openbaar toegankelijk zonder slagboom, waar vooraf betaald moet worden. Het terrein is van tijdelijke aard in verband met de mogelijkheid tot andere initiatieven op deze locatie.