Q4


 

Blok van Gendt; aanbesteding herontwikkeling

12 juli 2018

Het college is 10 juli 2018 akkoord gegaan met de aanbesteding ten behoeve van de realisatie van een parkeergarage op het terrein Blok van Gendt. De aanbesteding is 11 juli 2018 gestart.

De globale planning voor het aanbestedingsproces en bouw is als volgt:

Aanbesteding zomer 2018

Gunning eind 2018

Ontwerpfase 1e helft 2019

Vergunningsfase 2e helft 2019

Uitvoeringsfase 1e helft 2020

Ingebruikname medio 2020

Vergroot afbeelding Nieuwbouw Bergstraat weer opgestart - Q4

Nieuwbouw Bergstraat weer opgestart

26 april 2018

Eind maart is de bouw van de vier nieuwe huurwoningen in de Bergstraat weer opgestart. Aannemer P.H. Van der Velden begon hier in opdracht van Woonwenz begin januari al met de grondwerkzaamheden. Niet lang daarna stortte de naastgelegen woning in, waarna de bouw werd stilgelegd. De oorzaak van de instorting wordt momenteel onderzocht.

 

Snel goede invulling voor de Bergstraat
Woonwenz en Gemeente Venlo willen het aanzien van de Bergstraat snel herstellen en zo min mogelijk vertraging oplopen. Daarom heeft Woonwenz besloten de bouw van het oorspronkelijke plan van vier sociale huurwoningen weer op te starten. Als de bouw voorspoedig verloopt, kunnen de nieuwe woningen (Bergstraat 9, 11, 13 en 15) eind dit jaar al klaar zijn.

 

Vijfde woning
Mogelijk dat er later nog een vijfde woning aan het plan wordt toegevoegd. Zoals bekend heeft Woonwenz aangeboden de kavel waar Bergstraat 17 stond, van de eigenaresse te kopen. Op dit perceel kan nog een extra huurwoning gebouwd worden. De gesprekken hierover lopen nog.

 

Woonwenz heeft er bewust voor gekozen om evengoed eerst het oorspronkelijke bouwplan te realiseren. De reden daarvoor is dat er niet op de kavel van het ingestorte pand gewerkt kan worden, zolang de stutten van Bergstraat 19 hier nog op staan. Als het casco van de vier nieuwe woningen klaar is, kunnen er horizontale stutpalen geplaatst worden tussen de gevels van nummer 19 en nieuwbouwwoning Bergstraat 15. De huidige stutten mogen daarna verwijderd worden, waarna het perceel van Bergstraat 17 vrijkomt voor sloop- en grondwerkzaamheden. Om een nieuwe woning op deze plek te kunnen bouwen, moeten eerst de resterende geveldelen, de berging en de begane grondvloer gesloopt worden. Daarna kan het perceel verder bouwrijp gemaakt worden.  

Verkoop panden

26 april 2018

Op 17 april 2018 is bijgaand bericht verzonden aan de leden van de gemeenteraad en belanghebbenden.

 

 

Verkeersbesluit

08 februari 2018

Op het in oktober 2017 gepubliceerde verkeersbesluit betreffende de uitbreiding van het pollergebied zijn veel bezwaren binnengekomen.

Uit deze bezwaren is duidelijk geworden dat het huidige beleid voor het autoluw centrum (winkelstraten), niet zonder meer passend is voor het autoluw maken van de woonwijk Q4.

De gemeente heeft daarom besloten het verkeersbesluit betreffende de uitbreiding van het pollergebied voor nu in te trekken. Meer hierover leest u in de bewonersbrief.