Q4


 

Blok van Gendt; aanbesteding herontwikkeling

12 juli 2018

Het college is 10 juli 2018 akkoord gegaan met de aanbesteding ten behoeve van de realisatie van een parkeergarage op het terrein Blok van Gendt. De aanbesteding is 11 juli 2018 gestart.

De globale planning voor het aanbestedingsproces en bouw is als volgt:

Aanbesteding zomer 2018

Gunning eind 2018

Ontwerpfase 1e helft 2019

Vergunningsfase 2e helft 2019

Uitvoeringsfase 1e helft 2020

Ingebruikname medio 2020