Q4


 

Blok van Gendt; aanbesteding herontwikkeling

Donderdag 12 juli 2018

Het college is 10 juli 2018 akkoord gegaan met de aanbesteding ten behoeve van de realisatie van een parkeergarage op het terrein Blok van Gendt. De aanbesteding is 11 juli 2018 gestart.

De globale planning voor het aanbestedingsproces en bouw is als volgt:

Aanbesteding zomer 2018

Gunning eind 2018

Ontwerpfase 1e helft 2019

Vergunningsfase 2e helft 2019

Uitvoeringsfase 1e helft 2020

Ingebruikname medio 2020

Vergroot afbeelding Nieuwbouw Bergstraat weer opgestart - Q4

Nieuwbouw Bergstraat weer opgestart

Donderdag 26 april 2018

Eind maart is de bouw van de vier nieuwe huurwoningen in de Bergstraat weer opgestart. Aannemer P.H. Van der Velden begon hier in opdracht van Woonwenz begin januari al met de grondwerkzaamheden. Niet lang daarna stortte de naastgelegen woning in, waarna de bouw werd stilgelegd. De oorzaak van de instorting wordt momenteel onderzocht.

 

Snel goede invulling voor de Bergstraat
Woonwenz en Gemeente Venlo willen het aanzien van de Bergstraat snel herstellen en zo min mogelijk vertraging oplopen. Daarom heeft Woonwenz besloten de bouw van het oorspronkelijke plan van vier sociale huurwoningen weer op te starten. Als de bouw voorspoedig verloopt, kunnen de nieuwe woningen (Bergstraat 9, 11, 13 en 15) eind dit jaar al klaar zijn.

 

Vijfde woning
Mogelijk dat er later nog een vijfde woning aan het plan wordt toegevoegd. Zoals bekend heeft Woonwenz aangeboden de kavel waar Bergstraat 17 stond, van de eigenaresse te kopen. Op dit perceel kan nog een extra huurwoning gebouwd worden. De gesprekken hierover lopen nog.

 

Woonwenz heeft er bewust voor gekozen om evengoed eerst het oorspronkelijke bouwplan te realiseren. De reden daarvoor is dat er niet op de kavel van het ingestorte pand gewerkt kan worden, zolang de stutten van Bergstraat 19 hier nog op staan. Als het casco van de vier nieuwe woningen klaar is, kunnen er horizontale stutpalen geplaatst worden tussen de gevels van nummer 19 en nieuwbouwwoning Bergstraat 15. De huidige stutten mogen daarna verwijderd worden, waarna het perceel van Bergstraat 17 vrijkomt voor sloop- en grondwerkzaamheden. Om een nieuwe woning op deze plek te kunnen bouwen, moeten eerst de resterende geveldelen, de berging en de begane grondvloer gesloopt worden. Daarna kan het perceel verder bouwrijp gemaakt worden.  

Verkoop panden

Donderdag 26 april 2018

Op 17 april 2018 is bijgaand bericht verzonden aan de leden van de gemeenteraad en belanghebbenden.

 

 

Verkeersbesluit

Donderdag 08 februari 2018

Op het in oktober 2017 gepubliceerde verkeersbesluit betreffende de uitbreiding van het pollergebied zijn veel bezwaren binnengekomen.

Uit deze bezwaren is duidelijk geworden dat het huidige beleid voor het autoluw centrum (winkelstraten), niet zonder meer passend is voor het autoluw maken van de woonwijk Q4.

De gemeente heeft daarom besloten het verkeersbesluit betreffende de uitbreiding van het pollergebied voor nu in te trekken. Meer hierover leest u in de bewonersbrief.

Vergroot afbeelding Nieuwjaarsborrel in BolwerQ - Q4

Nieuwjaarsborrel in BolwerQ

Dinsdag 16 januari 2018

Zondagavond 14 januari jl. vond in het buurtgebouw BolwerQ ( op de bolwaterstraat), een Nieuwjaars borrel plaats, georganiseerd door Nelly Esquivel en enkele buurtbewoners.

Een groep van Griekse dames had voor de gelegenheid een buffet van hapjes gemaakt, om de buurtbewoners ook kennis te laten maken met hun cultuur en gewoonten.

Al langere tijd houdt Nelly zich op vrijwillige basis zich bezig met samenbrengen van de diverse nationaliteiten en mensen in de wijk.  In het wijkgebouw worden bijeenkomsten georganiseerd, mensen die de Nederlandse taal minder machtig zijn worden geholpen met alledaagse zaken en er is voor de kinderen een mogelijkheid om te spelen en zo elkaar beter te leren kennen. Ook fietslessen voor de nieuwe Venlonaren staan op het programma.

Het gemengde gezelschap van lokale ondernemers en een divers gezelschap van bewoners zorgde voor een gezellige sfeer en mix van mensen en culturen.  Er zullen het komende jaar meer gezamenlijke activiteiten georganiseerd worden om de saamhorigheid te bevorderen.

Vergroot afbeelding Bouw 4 woningen Bergstraat van start - Q4

Bouw 4 woningen Bergstraat van start

Vrijdag 12 januari 2018

Deze week is aannemer P.H. Van der Velden, in opdracht van woningcorporatie Woonwenz, gestart met de bouwvoorbereidingen voor 4 nieuwe huurwoningen in de Bergstraat in centrumwijk Q4. Daarmee komt na jaren een invulling voor het welbekende ‘gat’ in een van de oudste straatjes van Venlo. 

 

Diversiteit
Woonwenz bouwt in de Bergstraat vier huurwoningen van drie en vier bouwlagen met een soortgelijke  uitstraling als de woningen die de corporatie in 2013 in deze straat bouwde. Ook dit bouwplan is ontworpen door architect Geert Mevissen en kent weer veel diversiteit in gevels, kleurgebruik en nokhoogten. Hiermee refereert de nieuwbouw aan de beleving van de 19e eeuw waardoor het plan eigentijds is, maar ook goed past bij zowel de oorspronkelijke bebouwing als de recent gebouwde nieuwbouw. Daarmee blijft het pittoreske karakter van de Bergstraat behouden.  

 

Bouwvoorbereidingen
Het invullen van het gat aan de Bergstraat heeft behoorlijk lang op zich laten wachten. Drie van de vier kavels waren al eerder in het bezit van de gemeente en Woonwenz, maar het laatste pand, dat enkele jaren geleden afbrandde, moest nog verworven worden. De gemeente kocht dat pand in 2016 aan, waarna de sloop startte. Vorig jaar nam Woonwenz de bouwrijpe grond van de gemeente over, waarna de bouwvoorbereidingen zijn opgestart. Omdat de nieuwbouw tussen bestaande woningen gebouwd wordt en de Bergstraat zeer smal is en afloopt, is de bouw een uitdagende klus. De aannemersselectie en bouwvoorbereidingen hebben dan ook enige tijd in beslag genomen. Inmiddels is het plan van aanpak gereed en kan gestart worden met de uitvoering. Volgende week gaan de eerste palen de grond in en wordt de bouwplaats ingericht. Medio februari start de daadwerkelijke ruwbouw van de woningen. Als de bouw voorspoedig verloopt verwacht Woonwenz de woningen in september op te kunnen leveren.  

 

Verhuur
De nieuwe woningen zijn, net als de eerder gebouwde woningen in de Bergstraat, zeer ruim van opzet. De woningen hebben drie slaapkamers, een grote woonkamer met open keuken en een eigen terras met buitenberging. Toch zijn de huurprijzen met € 710,68 bewust laag gehouden. Hierdoor vallen ze in het sociale huursegment en zijn daarmee bereikbaar voor de primaire doelgroep van Woonwenz. Huishoudens van drie of meer personen die voldoen aan de wettelijk verplichte inkomenseisen, komen in aanmerking. De verhuur start in april via verhuurplatform www.thuisinlimburg.nl. 

 

Ontwikkeling Q4
Het nieuwe bouwplan is inmiddels alweer het derde nieuwbouwproject van Woonwenz in Q4. Woonwenz bouwde eerder project Blok Bergstraat en, in samenwerking met Bouwbedrijven Jongen, Blok ’t Schriksel rondom de Jacobskapel. Ook de komende jaren wil Woonwenz verder aan de slag in Q4. Het gedeelte ten zuiden van de Bolwaterstraat is er op het gebied van de leefbaarheid fors op vooruit gegaan sinds de ingrepen van de laatste jaren. In het noordelijk gedeelte is echter nog volop werk aan de winkel. Niet voor niets blijft Woonwenz, ook na het afbouwen van de Bergstraat, actief in Q4. De corporatie wil de komende jaren nog minimaal 46 nieuwe woningen bouwen in de wijk.  

Vergroot afbeelding Openbare aanbesteding verkoop kavel Helschriksel 11 - Q4

Openbare aanbesteding verkoop kavel Helschriksel 11

Donderdag 11 januari 2018

Op 10 januari 2018 is de openbare aanbesteding voor de verkoop van de kavel Helschriksel 11 van start gegaan. Info